ေမတၱာမြန္

ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အမွတ္ ၆၇/၆၉၊ (၁၂၀)လမ္း၊ ဗညားဒလလမ္း ေထာင့္၊ မဂၤလာေဈး အေရွ႕၊မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-205811, 01-203651, 09-5010925, 09-972178880

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အမွန္တကယ္၊ ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္ လက္လီ လက္ကားဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ထာဝရအားထားရာ ေမတၱာမြန္ပါ။
  • ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုေသာ ေဖာက္သည္မ်ားအား အထူးလက္ကားေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

Other Business Categories

  • မိုးကာအက်ႌ
  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page