ျပည့္ဝ

ကစားစရာဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၂၉၊ ဗညားဒလလမ္း၊ မဂၤလာေဈး အနီး၊မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-298482, 09-421122464, 09-768616306, 09-788228332

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကေလးအသံုးအေဆာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကေလး ပုခက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဖာ့ခ်ပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေရကူးကန္ဆိုဒ္စံု။
  • ဘက္ထရီကား၊ ဆိုင္ကိုယ္ ႏွင့္ ကေလးအသံုးအေဆာင္မ်ိဳးစံု ျဖန္႕ခ်ိေရး။