ျမတ္သီတာ

ဘယ္ရင္အလုပ္႐ံုမ်ား

Address :အမွတ္ ေအ (၆၂)၊ ေနာင္ရိုးလမ္း၊ ဘုရင္႕ေနာင္ပဲြ႐ံုတန္း၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-779204629, 09-5147960, 01-3686316, 09-5118853, 09-795427008

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Ball & Roller Bearing
  • Authorized Distruction, ျမန္မာျပည္အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္
  • Made in Japan, Oil Seal, Shock Absorber ႏွင့္ ကားပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖန္႔ခ်ိေရး ကားအပုိပစၥည္းမ်ား

Other Business Categories

  • ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
  • ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Share This Page