ေရႊဒီပါကုမၸဏီလီမိတက္

ပီနံအိတ္

Slogan :

Address :အမွတ္ ဇ/၆၉ (ခ)၊ အေသာကလမ္း၊ ဘုရင္႕ေနာင္ပဲြ႐ံုတန္း၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-73224307, 09-73224308, 09-5502344

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပီနံအိိတ္ခြံ၊ ၾကက္သြန္အိတ္ခြံ၊ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည္
  • ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဦးဆံုး ၾကက္သြန္အိတ္ထုတ္လုပ္သည္။