ကိုမ်ိဳးဝင္း

ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၁၃၁/ေအ၊ ဗဟိုလမ္း (အထက္)၊ (၂)ရပ္ကြက္၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-260003644, 09-260003611

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Share This Page