ေဘာဂဝတီကုမၸဏီလီမိတက္

ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Address :အမွတ္ ၁၇/၁၈/၁၉/၂၀၊ ႐ံု-ခ/၃၈၊ ဘုရင္႕ေနာင္ေဈး၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-3682551, 01-3682554, 01-3682627

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Exclusive Distributor of SAKURA
  • Filter in Myanmar, Automotive Belts

Share This Page