ျမတ္သီတာ

ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Address :အမွတ္ ေအ(၆၂)၊ ေနာင္ရိုးလမ္း၊ ဘုရင္႕ေနာင္ပဲြ႐ံုတန္း၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-3686316, 01-3686317, 01-3683551, 09-779204629

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေဘာ္လ္ႏွင့္ ကားအပုိပစၥည္းျဖန္႔ခ်ိေရး

Share This Page