ဦးမုတ္ဆိတ္ ႏွင့္ သားမ်ား

ကားေရတုိင္ကီျပဳျပင္ေရး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၆၉၊ နဝေဒးလမ္း၊ ဘုရင္႕ေနာင္ေဈး ေဘး၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-970474488, 09-798457440, 09-73238006

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကားေရတိုင္ကီ၊စက္ေရတိုင္ကီမီးစက္ေရတိုင္ကီအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Other Business Categories

  • ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား