ေရႊဝါေျမထြန္းလင္း

စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

Address :အမွတ္ ၁၅၊ ဘုရင္႕ေနာင္လမ္းဆံု၊ သီရိမြန္ပလာဇာ (၂) လမ္း၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-3683668, 01-3681080, 01-3686745, 01-3680971

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Share This Page