ေဒၚက်င္ျမ

ပြဲ႐ံုမ်ား (သၾကား၊ႀကံသကာ)

Address :အမွတ္ ဋ (၈-ေအ)၊ ယုဇနလမ္း၊ ဘုရင္႕ေနာင္ပဲြ႐ံု၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-681241, 09-5005327

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Share This Page