စိန္ဘရားသား

ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး)

Slogan :

Address :အမွတ္ င-၃၂၊ ေရတမာလမ္း၊ ဘုရင္႕ေနာင္ပဲြ႐ံု၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-3680082, 01-3682528, 01-3683321, 01-3686671, 09-5117897

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours