ျပည့္ဝ

ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး)

Slogan :

Address :အမွတ္ ဃ/၃၆၊ ေရတမာလမ္း၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-43033537, 09-257259814, 09-960068898

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ အာလူး၊ ဂ်င္း