စိန္တစ္လံုး

သစ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးအေရာင္းဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၃၆၊ ေျမညီထပ္၊ (၁၈)လမ္း၊လသာၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-253502255, 09-5045698, 09-443145698

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား