မိဘဂုဏ္

အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၃၀၊ (၁၈)လမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊လသာၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-777073334, 09-777073335, 09-777073336

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ခရီးသြားႏွင့္ဘုရားဖူးဝန္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း
  • က်ံဳမေငး=>ဝါးခယ္မ-ေရႊေလာင္း=>ရန္ကုန္

Other Business Categories

  • သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား

Share This Page