ထြန္းေတာက္

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၃၉/၁၄၁၊ (၁၅)လမ္း၊ အထက္ဘေလာက္၊လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-2300595, 01-224239, 01-229727

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပလက္စတစ္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
  • လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး