စိန္ျခယ္

လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၁၃၊ ဌာနာလမ္း၊ကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5012259, 09-450047858

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဇယန္းလက္ဖက္ညႊန္ႏွင့္ ႏွစ္ျပန္အေၾကာ္စံု