ေရႊဇီးကြက္

ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကုန္ဆိုင္

Address :အမွတ္ ၆၆၁/ဘီ၊ ေအာက္ၾကည္ျမင့္တိုင္လမ္း၊ ပန္းတဥ္းတန္း၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-795825275, 09-73037002

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Share This Page