စိုးသိဂႌလင္းကုမၸဏီလီမိတက္ (V.Ships Myanmar)

သေဘၤာသား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလုပ္ငန္း

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၆၉/ေအ၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-777456702, 09-777456704, 01-1220143

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Performance Assured
  • V.Ship Myanmar

Other Business Categories

  • သေဘၤာသား သင္တန္းမ်ား
  • သေဘၤာကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား