မဟာေျမ

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၆၀၃/ဘီ၊ စံရိပ္ၿငိမ္(၆)လမ္း၊ SCG ကြန္ဒို၊ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-765109958, 09-955109958, 09-5109958

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ရန္ကုန္ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္/ေျမာက္၊ မႏၱေလး၊ ကေလာ၊ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕ေျမကြက္မ်ားအား အရႈပ္အရွင္းကင္းစြာ ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။