သရဖူစိုးျမင့္ကုမၸဏီလီမိတက္

စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

Address :တိုက္ အက္(စ္)-၃၉၊ ေ႐ႊသရဖီရိပ္မြန္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-530653, 01-530665, 01-530773, 01-530776, 01-530778

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လယ္ယာသံုးထြန္စက္မ်ိဳးစံု၊ႏွစ္ဘီးဆိုင္ကယ္ႏွင့္လုပ္ငန္းသံုး Dump Truck/Wheel Loader ျဖန္႔ခ်ီေရး

Other Business Categories

  • စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Share This Page