ခ်င္းတြင္းဧရာ

ဆန္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :အခန္း ၄/၅/၆၊ တိုက္ ၅၂၊ နီလာ(၃)လမ္း၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းပဲြ႐ံု၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5002395, 09-73136495

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဆန္စက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရသည္။
  • အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။
  • ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာသည္။

Other Business Categories

  • ဆန္စက္မ်ား
  • ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး