အဘထ

တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ဒီ(၅)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ပူးမားေဆာက္အအံု၊ ရြာမ(အလယ္)ရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-642047, 01-647425, 09-73242127Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page