ေအဝမ္းဦးထြန္း

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၇၄/၇၆၊ အခန္း ၁၁/၁၂၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၅၅)လမ္း ထိပ္၊ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-202869, 01-295471, 09-955022322Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကရိန္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
  • စက္ႏွင့္ စက္ကိရိယာအေထြေထြအေရာင္းျပခန္း
  • ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ားကို ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ လက္လီလက္ကား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးပါသည္။
  • အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။

Other Business Categories

  • ကရိန္းအငွား
  • ကရိန္းေရာင္းဝယ္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Share This Page