ေအာင္ရတနာ

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Address :အခန္း ၁/၂၊ ႐ံု-၃၄၊ ေက်ာက္စိမ္း(၄)လမ္း၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းပဲြ႐ံု၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-9640031, 01-9640262, 01-655279, 09-976939007, 09-31113302

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သြပ္ျပား၊ သံျပား၊ သံလံုး၊ ဟဂၤလန္၊ ယူဘင့္၊ အုိင္ဘင့္၊ အိပ္ခ်္ဘင့္၊ စကြဲယားပုိက္ႏွင့္ ဖလက္ျပားေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page