ေငြေသာ္တာ

စားေသာက္ကုန္မ်ား

Address :အမွတ္ ၁၂၇/ေအ၊ မင္းကြန္းေက်ာင္းလမ္း၊ ေတာင္သူကုန္းရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5184467, 09-255184467

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Share This Page