ေနလ

တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္

Address :အမွတ္ ၂၄/ဘီ၊ ေရႊျပည္ေအးလမ္း၊ နံ႔သာကုန္းရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-3642298, 01-3642994, 01-3647292

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • VET PHARMACEUTICAL, FEED & DAY OLD
  • Chick ေမြးျမဴေရးေဆးဝါးႏွင့္ၾကက္သားေပါက္မ်ားကို လက္လီလကၠား ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

Share This Page