ေနလ

တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၄/ဘီ၊ ေရႊျပည္ေအးလမ္း၊ နံ႔သာကုန္းရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-3642298, 01-3642994, 01-3647292, 09-2006350

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေမြးျမဴေရးေဆး၊ အစာၾကက္ေပါက္ေရာင္းဝယ္ေရး