အံ့

အထည္တံဆိပ္႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၅၉၆၊ (၈)လမ္း (ေတာင္)၊ ႀကိဳ႕ကုန္း(အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-250152638, 09-252200036

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စပို႔႐ွပ္၊ တီ႐ွပ္၊ စြတ္က်ယ္၊ အကႌ်မ်ိဳးစံုကိုတံဆိပ္အျမန္႐ိုက္ ေပးေနပါသည္။

Share This Page