ေရႊမိသားစု

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :အခန္း ၁၊ ႐ံု-၃၀၊ ေက်ာက္စိမ္း(၆)လမ္း၊ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-644505, 01-640037, 01-643803, 01-642672

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • နံရံကပ္ၾကမ္းခင္း၊ေၾကြျပားဆိုဒ္စံု
  • ပန္းခ်ီကားခ်ပ္မ်ိဳးစံု
  • ေရခ်ိဳးခန္းသံုးၾကည့္မွန္မ်ိဳးစံု
  • PVC တံခါးဆိုဒ္စံု
  • ေရခ်ိဳးခန္းသံုးဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
  • ေၾကြလက္ေဆးကန္

Other Business Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Share This Page