ျပည့္စံု

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :အခန္း က/ခ/ဂ၊ ႐ံု-၈/၂၊ ေရႊဝါလမ္း၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းပဲြ႐ံုတန္း၊ ၁၀ မုိင္ကုန္း၊ ဝင္ေပါက္ (၁) အနီး၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5056400, 09-775056400, 09-775050407, 09-775050408, 09-775050409

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေရာင္စုိကာလာအမုိးျပားမ်ား
  • အလွဆင္မ်က္ႏွာက်က္မ်ား
  • အခန္းအကာျပားမ်ား
  • ေစ်းႏႈန္းသက္သာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။

Other Business Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Share This Page