ကိုအီဘားႏွင့္ညီမ်ား

စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၇(အိတ္ခ်္-ဘီ)၊ မဂၤလာလမ္း၊ နံ႕သာကုန္းစက္ဘီးရံု၀င္းေဘးလမ္း၊ နံ႔သာကုန္းရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5115170, 09-8624550, 09-450020787, 09-73081739, 09-795853551

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Retail, Wholesale အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။
  • စက္ဘီးအပိုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Share This Page