အဘထ

တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၃၀၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-3647425, 01-31697117, 09-450668899, 09-451711265

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Business Profile

၁၉၉၀-၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသနာနယ တိုင္းရင္းေဆးအဖြဲ႕မွ တိုင္းရင္းသမားေတာ္ ဦးေသာင္းၫြန္႔(အဘထ)၏ အၾကံေပးဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ဝင္းေ႒း(အမ္ဘီဘီအက္စ္ ရန္ကုန္)မွ ေလာကနတ္အမွတ္တံဆိပ္ အနာဘုရင္၊ အနာက်က္မန္းက်ေဆးကို စတင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ အိမ္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ စတင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း အမွတ္တံဆိပ္တူမ်ား မျဖစ္ေစရန္ အဘထ၏ \"ထ\"အမွတ္တံဆိပ္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အေ႐ွ႕တိုင္းသမားေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အစဥ္အလာ နည္းစနစ္ ေဖၚျမဴလာအတိုင္း သမားစဥ္ေဆးမ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ အဘထ တရားစခန္းဖြဲ႕ရာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း အဘထဓမၼရိပ္သာဝင္းအတြင္း ကင္မြန္းပင္မွ အရက္အၫြန္႔မ်ား \"ထ\"ပုံသ႑ာန္အဝိုင္းေပၚလာသျဖင့္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ျပင္ဆင္ၿပီး Logo ကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဆီး၊ ဝမ္းမွန္ နက္ေက်ာ္ေဆး
  • ႏွလံုးေရာဂါေဆး
  • ေသြးတိုးက်ေဆး
  • အနာဘုရင္လိမ္းေဆး