အဘထ

တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ဒီ-၅၊ တိုက္ ပူူးမား၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ရြာမ(အလယ္)ရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-642047, 01-647425

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ရွဴေဆးဘူးႀကီး၊အပုပ္ခ်ရုပ္လွေဆး၊အနာဘုရင္အနာက်က္မန္းက်လိမ္းေဆး၊ေသြးက်ေဆး

Other Business Categories

  • ဆေးဝါးပစ္စည်းများ

Share This Page