နီလာ

ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အမွတ္ ၉၀၊ ရတနာမြန္လမ္းမ၊ (၅)ရပ္ကြက္၊လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5156678, 01-526590, 01-531123

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အိမ္စားဆန္၊ လုပ္သားစားဆန္၊ စားေသာက္ဆုိင္သံုးဆန္မ်ားကုိ သန္႔စင္ၿပီး အေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ေပးပါမည္။

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား

Share This Page