စိန္လင္းယုန္

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၆၊ ဓမၼာရံုလမ္း၊ ၆ မိုင္ခြဲ၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-73075754, 09-73241994, 01-534636, 01-2305033

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Best quality Standards
  • Kitchen ware basket

Other Business Categories

  • ပလတ္စတစ္မိုလုပ္ငန္းမ်ား
  • ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး