555 ပလတ္စတစ္ ဂါလံပံုးစက္႐ံု

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၅၆၊ ဦးေအးလမ္းသြယ္(၆)၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5504032, 09-954604955, 01-522374, 01-522085

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပလတ္စတစ္ဂါလံပံုး၊ ဆီပံုး ဆိုဒ္စံု၊ ေပါင္းဘူးဝိုင္းဆိုဒ္စံု ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။