ဆုလာဘ္ႏြယ္

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Slogan :

Address :အခန္း ၃-ဘီ၊ တိုက္ ၂၊ ဒုတိယထပ္၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ ဆင္ေရတြင္းမွတ္တိုင္ အနီး၊ (၉)ရပ္ကြက္၊လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5442611, 09-5072611, 09-448001762, 01-521423

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Since 2010
  • Oversea Employment Agent and Air

Other Business Categories

  • ေလေၾကာင္းလိုင္း႐ံုးမ်ား
  • ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား