ကုိဘို

ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၁၈၄၊ အခန္း ၅၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5051318, 09-965051318

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဂက္(စ္)မီးဖုိႏွင့္ ဂက္(စ္)အပိုပစၥည္း
  • ဂတ္(စ္)အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳျပင္ေပးသည္။ မိုတယ္၊ ဟိုတယ္၊ သံရံုး၊ စက္ရံု၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၏ မီးဖိုဂတ္(စ္) ပိုက္လိုင္းမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးသည္

Share This Page