သိန္းကမာၻ

ပီနံအိတ္

Address :အမွတ္ ၂၂၄/၂၂၅/၂၂၆၊ ျပင္စည္မင္းသားႀကီးလမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-3613614, 01-3613612, 01-3613611

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပီနံအိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရသည္၊
  • အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္၊ အရည္အေသြးေကာင္းသည္။

Share This Page