ရိုးမ

တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္

Slogan :

Address :အမွတ္ ၄၀၃/၄၀၄၊ ႐ံု-၄၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-31588313, 09-5067867

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours