ေအးခ်မ္းၿငိမ္းေက်ာ္ကုမၸဏီလီမိတက္

ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၁/၁၂-ဒီ၊ မၪၨဴလမ္း၊ စြယ္ေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာ၊ (၁၁၀)ရပ္ကြက္၊ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-964557745, 09-5020632

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours