မင္းသီဟ

သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား

Address :အမွတ္ ၄၀၃၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ ငထင္ငယ္လမ္း ေထာင့္၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5126707, 09-43115577

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Share This Page