ႏိုင္ျမင့္မိုရ္

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၄၄၈၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ သေဘၤာက်င္းမွတ္တိုင္ အနီး၊ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2030511, 09-797888399, 09-789120400

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ပါသည္။
  • ေဈးႏႈန္းမွန္ကန္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အီလက္ထေရာနစ္အဘိဓာန္