လန္းဆန္းဝင္းကုမၸဏီလီမိတက္

သံပန္း၊သံတံခါးႏွင့္အျခား

Address :အမွတ္ ၃၃၉၄၊ ရတနာလမ္း၊ ေရႊလီလမ္း ေထာင့္၊ (၆၁)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5118822, 09-5406363, 09-250717288

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သံပန္းတံခါးႏွင့္ စက္ရံုဂုိေဒါင္ Steel Structure ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း

Other Business Categories

  • တံခါးအမျိုးမျိုး

Share This Page