လန္းဆန္းဝင္းကုမၸဏီလီမိတက္

သံပန္း၊သံတံခါးႏွင့္အျခား

Address :အမွတ္ ၃၃၉၄၊ ရတနာလမ္း၊ ေရႊလီလမ္း ေထာင့္၊ (၆၁)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5118822, 09-975118822, 09-795118822, 09-73097897

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Steel Structure
  • Roller Shutter(လိပ္တံခါး၊ ဘာဂ်ာတံခါး၊ သံပန္း၊ သံတံခါး၊ ကားအပုိးကုိင္း)။ အိမ္အေရာက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း

Share This Page