က်ားညီေနာင္

သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၁၈၊ ေျမညီထပ္၊ (၄၈)လမ္း၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5177260

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သကၤန္းပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရသည္။
  • သံဃာေတာ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားလည္း ရရွိပါသည္။