ဗႏၶဳလ ကေဖး

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၉၉၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ (၄၂)လမ္း ႏွင့္ ဘိုကေလးေဈးလမ္း ၾကား၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-420006991, 09-973947557

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • Cafe & Hala Food Bar