ေရႊအုန္းပင္

အုန္းဆီ

Address :အမွတ္ ၁၉/၂၁၊ (၆၂)လမ္း၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-291273, 01-299260, 09-799654833

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • သဘာဝကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
  • သန္႔စင္ၿပီးသဘာဝအုန္းဆီေမႊး၊ သံလြင္ဆီေမႊးျဖစ္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အေမႊးနံ႔သာပစၥည္းမ်ား

Share This Page