ရွမ္းမ

ယို (ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ခ်ိ)

Address :အမွတ္ ၅၊ သဇင္လမ္း၊ ေစာရန္ပိုင္(အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊အလံုၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-254123880, 09-73027095, 09-5506443, 09-5028250

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဆီးယို၊ ဆီးအစပ္၊ သရက္ယုိ
  • သံပုရာစိမ္း၊ သရက္သီးသနပ္၊ မရမ္းသီးသနပ္

Share This Page