ေမာ္လၿမိဳင္ခိုင္ေရႊစိမ္း

ပဲြ႐ံုမ်ား (သစ္သီး)

Address :အခန္း ၀၀၃၊ တိုက္ ၅၊ ဆင္မင္းအိမ္ရာ၊အလံုၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-777671117, 09-777671118, 09-777671119

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ျခံထြက္သီးႏွံေရာင္းဝယ္ေရး၊ရာသီမေရြးဓာတ္ကၽြဲေကာလက္လီလက္ကားရရိွႏိုင္ပါသည္။

Share This Page