Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ျမတ္မြန္ (ဓာတ္မွန္ႏွင့္ တီဗီဓာတ္မွန္ေဆးခန္း)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ႐ွမ္းစုေျမာက္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400005777, 074-2521187

ေတာ္ဝင္ (ဓာတ္မွန္ႏွင့္ တီဗီဓာတ္မွန္ေဆးခန္း)

အမွတ္ ၆၄၉၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ လမ္းသြယ္(၂၀) ႏွင့္ လမ္းသြယ္(၂၁) ၾကား၊ ေခမာသီရိရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-2522958, 09-2401164

ေတာ္ဝင္ (ဓာတ္မွန္ႏွင့္ တီဗီဓာတ္မွန္ေဆးခန္း)

အမွတ္ ၇၊ တပင္ေ႐ႊထီးလမ္း၊ အာစီအမ္တိုက္တန္း၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-2522958, 09-792734185, 09-424383698

စန္းေသာ္တာ (ဓာတ္မွန္ႏွင့္ တီဗီဓာတ္မွန္ေဆးခန္း)

အမွတ္ ၈၇၊ စည္ပင္သာယာလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-2523026, 074-2523013