Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

Myint (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၁၊ ကြမ္အက္သားမင္းသားလမ္း၊ (၉၀)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5008166

ေအာ္သန္းတစ္ တင္းဘား တတ္ေနာ္ေလာ္ဂ်ီ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၃၈၊ ေလွသင္းအတြင္းဝန္ဦးခ်ိန္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-444003972, 09-5018145

Great Timber World Co.,Ltd. (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၉၈၊ ေယာအတြင္းဝန္ဦးဖိုးလိႈင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5026143, 09-965026143

Heiwa Plastic Co.,Ltd. (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၉၅၊ တြင္းသင္းတိုက္ဝန္ဦးထြန္းညိဳလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250016268, 09-263731044

ခန္႔ (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၈၃/၁၂၈၄၊ ကေနာင္မင္းသားႀကီးလမ္း၊ (၉၀)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5024662

ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္စက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီလီမိတက္ (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၇၁/၁၇၄၊ ကမ္းနားလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-794617383

Pro Myanmar Trading Co.,Ltd. (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၅၄၊ လွသိဂႌလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-979985913, 09-5120981

သန္းႏိုင္ (ဦး) (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၅၁၀၊ ေဒါန(၁)လမ္း၊ (၈၈)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254119695

Tropical Woods Co.,Ltd. [Alkemal Group Company] (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၇/၁၀၈၊ မကၡရာမင္းသားႀကီးလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254810644, 09-5027127

CO2 Solutions Co.,Ltd. [Saw Mill] (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၀၊ ဦးတ႐ုတ္ႀကီးလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-793420819, 09-5024808